NB: De basistraining heeft een beperkt aantal beschikbare plaatsen. Wees er snel bij om een teleurstelling te voorkomen!

Basistraining Parallel Solo Ouderschap

Een vuurtoren in de storm

Dè basistraining: Parallel solo ouderschap als methodiek bij het werken met ouders in een complexe scheiding. 

Wanneer ouders scheiden, stormt het stevig in de levens van henzelf en hun kinderen. Het is intens, verwarrend, emotioneel en de storm raast door alle levensgebieden van alle betrokkenen, met verwoestende gevolgen. In de meeste gevallen gaat de storm na een tijdje liggen, soms lukt dit echter niet. Wanneer het conflict de ouders blijft meesleuren, gaat de storm niet liggen. Ouders en kinderen krijgen geen rust. De kwetsuren zijn te diep, de relaties staan onder hoogspanning, de patronen worden destructief, het wantrouwen maakt dat iedereen op zijn hoede is. We spreken dan van een hoogconflictscheiding of complexe scheiding. 

Het is moeilijk om je als hulpverlener staande te houden in het werken met deze gezinnen. Ouders en vaak ook het netwerk zijn besmet met het conflictvirus, niemand lijkt ertegen bestand. Kinderen en jongeren zijn de enigen die proberen verbonden te blijven met de twee werelden die in conflict zijn met elkaar. Ook hulpverleners voelen een dwingende kracht en het meezuigende effect. 

Tijdens deze basistraining  gaan we dieper in op de specifieke kenmerken van een hoogconflictscheiding. We belichten in heldere taal en met duidelijke beelden wat er gebeurt tussen de verschillende betrokkenen van het systeem om van daaruit de basisvaardigheden en de grondhouding van parallel solo ouderschap aan te leren.

Inhoud Basistraining

De basistraining omvat 2 modules, welke afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Om erkend te worden vanuit IPSO+ als practitioner, raden wij echter ten stelligste aan ook de tweede module te volgen.2

Module 1: Begrip, positionering en begeleiding van ouders (3 dagen, 25,5 SKJ registerpunten)

We bespreken hoe de stress, het verlies en de veranderingen die gepaard gaan met een scheiding, ouders beïnvloeden in hun oudergedrag en hun identiteit als ouder. We kijken ook hoe de maatschappelijke blik deze ouders onzeker maakt en isoleert. 

We schetsen vanuit parallel solo ouderschap (PSO) een werkbaar kader, waarbinnen je individueel met één ouder aan de slag kan, vanuit een visie die geïnspireerd is op het systeemdenken en op geweldloos verzet.

De focus bij PSO ligt op het versterken van de ouder in zijn ouderrol. Het doel van een traject is het versterken van de ouder-kind relatie, waarbij de behoeftes van het kind centraal staan. Een belangrijk onderdeel is voldoende bestaansrecht voor de relatie van het kind met de andere ouder.

Met één ouder wordt gewerkt aan het verstevigen van de eigen ouderrol, ondanks het conflict en het wantrouwen dat mogelijk aanwezig blijft in relatie met de andere ouder. In de training wordt stilgestaan bij de geweldloze taal, de setting, de basishouding en de 6 pijlers die de basis vormen van een PSO traject.

Na 2 dagen sluiten we deze module af met een praktijkgerichte dag, waar er ruimte is voor eigen casussen en vragen vanuit de eigen praktijk. Tijdens deze dag oefen we vaardigheden extra in.

Na deze module kan je aan de slag vanuit een duidelijk kader in je werk met deze ouders en heb je basiskennis voor het werken met kinderen en jongeren.

Module 2: Wat kinderen nodig hebben van hun ouders: kernbegrippen uit ontwikkelingspsychologie (2 dagen, 19,5 SKJ registerpunten)

In de tweede module wordt gekeken naar de specifieke positie, behoeftes en de lasten van de kinderen, wanneer ouders in een hoogconflictscheiding zitten. Deze vertaalt de basisbegrippen uit ontwikkelingspsychologie van kinderen en jongeren naar de specifieke context van een hoogconflictscheiding.

Hoe ervaren kinderen en jongeren een complexe scheiding? Wat hebben kinderen en jongeren nodig om in deze storm houvast te kunnen voelen? Welke extra ontwikkelingstaken hebben kinderen en jongeren in elke fase van hun groei? Welke taal kan een ouder, hulpverlener of iemand uit het netwerk gebruiken in het spreken met kinderen en jongeren over de storm die woedt? Wanneer kan een ouder een kind zelf aanmelden voor hulpverlening en hoe kan een ouder inschatten wanneer dit aangewezen is? Hoe kan men een ouder ondersteunen om kinderen en jongeren handvaten geven om zichzelf staande te houden en beide werelden met elkaar te blijven verbinden?

We behandelen invalshoeken uit verschillende stromingen om jou als hulpverlener de kennis te bieden die jij nodig hebt in jouw werk met ouders om hen te kunnen bijstaan bij de betekenisgeving van het gedrag van hun kinderen. Zo kan jij goed mee inschatten wat een kind van zijn ouder nodig heeft, rekening houdend met de context en de leeftijd van het kind. Ook wordt stilgestaan bij hoe je ouders kan aanleren hoe zij hun kind moeten stimuleren om zich te blijven inzetten voor een relatie met beide ouders, afgestemd op hun eigen wensen en ontwikkelingsfase.

Deze tweede module richt zich op iedereen die met PSO aan de slag wil en is deel van de basistraining. De basiskennis over de specifieke behoefte van kinderen en jongeren in een hoogconflictscheiding is cruciaal voor elke hulpverlener, ook voor hen die enkel met ouders werken in complexe scheiding. De taal om over of met kinderen en jongeren te spreken over hun situatie op een niet-veroordelende, en toch begripvolle manier die het lijden van het kind centraal zet en erkent, en tegelijkertijd een kind benadert als actieve actor in het systeem en veerkrachtbevorderend is, is essentieel. Ook al heb je zelf geen begeleidingsopdracht specifiek voor kinderen en jongeren.

Dit zeiden eerdere deelnemers over de basistraining:

“Ik vond het te gek! Hoewel ik de toolbox al ken en gebruik, was de training een welkome aanvulling. Vooral dat stuk over de juiste context en positionering loopt in de praktijk vaak mis. Ik heb er heel veel aan de trainingsdagen gehad en kon het eigenlijk meteen gebruiken.”

“Ik heb genoten van de training. Alles was perfect geregeld, ik heb 2 volledige dagen geboeid alle informatie tot mij genomen. Het was een feestje! Tevens vond ik het leuk dat er professionals uit diverse werkvelden aanwezig waren.”

“Ik vond de training erg verhelderen. Ik gebruik al de toolbox maar ik merk dat de training erbij volgen scherpte en verdieping gaf. Meer houvast… Vooral de juiste taal en toon in oprechte contact met de ouders in een hoge conflict scheiding.”

“Ik heb met heel veel plezier en aandacht geluisterd en veel mogen leren. Mooie methodiek, die met veel enthousiasme en kennis is overgebracht.”

“Het was een heel fijne inhoudelijk sterke training. Ik ben heel blij dat het op mijn pad kwam en het lukte om mee te doen.”

Data en locaties eind 2023, begin 2024

Module 1

De eerstvolgende beschikbare data om Module 1 te volgen zijn:

Locatie Zwolle

 • Training: 19 en 20 september 2023 (= vol!)
 • Terugkom dag: 25 oktober 2023 (= vol!)
 • Training: 26 en 27 maart 2024
 • Terugkomdag 14 mei, 2024
 • Najaar 2024: ntb

Locatie Utrecht

 • Training: 26 en 27 oktober 2023 (=vol!)
 • Terugkom dag: 30 november 2023 (=vol!)
 • Training: 15 en 16 februari 2024
 • Terugkom dag: 18 april, 2024
 • Najaar 2024: ntb

Module 2

Degenen die Module 1 al gevolgd hebben en hun basistraining willen complementeren met de tweedaagse training Module 2 kunnen terecht op de volgende data:

Locatie Zwolle

 • 14 en 15 november 2023
 • 2024: ntb

Locatie Utrecht

 • 19 en 20 december 2023
 • 15 en 16 mei 2024
 • Najaar 2024: ntb

Nadien wordt de training op geregelde tijdstippen herhaald. 

Na het volgen van de basistraining, kan je je aanmelden voor een masterclass of voor supervisie.

Meerdere opties om de training Parallel Solo Ouderschap te volgen

Uit de evaluatie van eerder gegeven trainingen bleek dat deelnemers graag op de hoogte gehouden willen worden van nieuwe ontwikkelingen en tools. Tevens hoorden we de behoefte om in een beveiligde (online) omgeving ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te krijgen. Daarnaast kwam ook veelal de vraag naar voren voor individuele supervisie zodat de aangeboden kennis en tools nog beter aansluiten op de praktijk van de trainee.

Om aan deze wensen tegemoet te komen bieden wij de training aan in drie varianten:

Basistraining Module 1
(3 dagen)

€ 995 (ex btw)

Alle trainingsmaterialen en tools

Koffie, thee, lunch, versnaperingen

Gratis parkeren

Basistraining Module 2
(2 dagen)

€ 695 (ex btw)

Alle trainingsmaterialen en tools

Koffie, thee, lunch, versnaperingen

Gratis parkeren

5 daagse basistraining:
Module 1 & 2

€ 1495 (ex btw)

Alle trainingsmaterialen en tools

Vermelding in online IPSO+ register voor 2 jaar

Koffie, thee, lunch, versnaperingen

Gratis parkeren

+ 1 jaar toegang Online IPSO+ Community: gratis updates, optie tot online intervisie, nieuwe tools zodra deze uitkomen, etcetera.

3-daagse kindtraining Houvast bieden in de storm: Ruimte maken voor kinderen en jongeren van wie de ouders in een conflictscheiding zitten (24,75 SKJ registerpunten)

Naast deze basistraining organiseren we ook een 3-daagse kindtraining: Ruimte maken voor kinderen en jongeren van wie de ouders in een conflictscheiding zitten. Deze richt zich op hulpverleners die met kinderen en jongeren werken en kan na afronding van de volledige basistraining gevolgd worden.

Deze training training start in het najaar. De investering hiervoor bedraagt € 995,- (exclusief btw). De belangstelling voor deze training is groot. Wil je een bericht van ons ontvangen zodra de inschrijving start, geef dan svp je e-mailadres aan ons door via ons algemene e-mailadres.

Locatie Zwolle

 • 16 en 17 november en 18 december

Locatie Utrecht

 • 24, 25 en 26 april 2024

Trainer Vanessa Maes

Vanessa Maes, klinisch psycholoog (VUB) en systeemtherapeute (IPRR) is de grondlegger van het Alianza project in Vlaanderen en was jarenlang werkzaam in CGG PassAnt vzw, waar ze ruime ervaring opdeed als psychotherapeute voor ouders in een hoogconflictscheiding. Momenteel heeft ze een privépraktijk waarin ze ouders begeleidt in deze complexe scheidingen, maar ook bij rouw en verlies.

Ze is mede-auteur van het boek “Blijven staan ondanks de storm. Handvatten voor ouders in een hoogconflictscheiding” en ontwikkelde de toolbox “Blijven staan ondanks de storm. Handleiding voor hulpverleners. Hoe je als hulpverlener ouders in een hoogconflictscheiding kan begeleiden vanuit parallel solo ouderschap.” Ze is een veelgevraagd spreker en trainer rond dit thema, in België en in Nederland.

Na deze basistraining ontvang je een certificaat van IPSO+. Je kunt ook lid worden van ons online platform. Je krijgt dan toegang tot het online platform, waar we geregeld nieuwe ontwikkelingen en materialen delen en waar je vragen kunt stellen. Tevens is het mogelijk om supervisie te ontvangen van Vanessa Maes. Mocht je hier meer over willen weten, neem dan contact met ons op!

Anderen over Vanessa’s trainingen:

“De wijze waarop Vanessa de training bracht was erg interessant, met humor, een prettige sfeer en kordaat.”

“Ik heb met heel veel plezier en aandacht geluisterd en veel mogen leren. Mooie methodiek, die met veel enthousiasme en kennis is overgebracht.”

“Zeer leerzaam, prettige en deskundige trainer, goede opbouw en prima te volgen. Echt een aanrader.”

Eerder een training Parallel Solo Ouderschap gevolgd bij Vanessa Maes?

Vanessa Maes heeft in het verleden langs meerdere wegen reeds Module 1 als 3-daagse training aangeboden. Heb je deze training gevolgd en wil je graag jouw basis aanvullen met Module 2? Neem dan contact met ons op. Wij zoeken samen met jou naar een aanbod op maat.